بهداشت و داروسازی

دپارتمان حقوقی، بهداشت و داروسازی بافا با ارائه خدمات به موکلان داخلی و بین المللی، خدماتی را در خصوص حل و فصل کلیه اختلافات قراردادی و اداری ناشی از فعالیت های بخشی ارائه می دهد.

برخی از خدمات ارائه شده توسط موسسه حقوقی بافا به بخش بهداشت و درمان:

تنظیم قراردادهای خرید و فروش مواد اولیه دارویی و قراردادهای تولید و توسعه دارو

تهیه قراردادهای محرمانه

تنظیم قراردادهای توزیع (توزیع کننده) دارو

تهیه قرارداد برای آزمایشات بالینی

پیگیری دعاوی مالکیت صنعتی (عمدتاً مربوط به اختلافات ناشی از ثبت اختراع دارو و برندهای دارویی)

تنظیم قراردادهای بازیافت زباله های خطرناک – بسته بندی

خدمات مشاوره در خصوص رویه های اداری مرتبط با مجوز فروش و بازاریابی دارو

ثبت اختراعات دارویی و کاربردهای برندهای دارویی، پیگیری مراحل ثبت

در ارتباط مستمر با واحدهای منابع انسانی موکلان خود، اطمینان حاصل می کند که تمام مراحل مطابق مقررات قانونی از ابتدا تا پایان فرآیند استخدام انجام می شود و از تنظیم مجدد درخواست موکل برای آن رعایت قوانین در صورت لزوم پشتیبانی می کند.

Whatsapp