قانون مصرف کننده

موسسه حقوقی بافا در زمینه حقوق مصرف کننده به ویژه در بخش خودرو تخصص دارد و در سایر بخش ها در زمینه حل و فصل دعاوی مصرف کننده، قانون تعهدات، قانون تجارت و غیره مورد اختلاف در کمیته داوری مصرف کنندگان و دادگاه های مصرف کننده در زمینه های قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خدمات ارائه می دهد.

برخی از خدمات ارائه شده توسط موسسه حقوقی بافا در زمینه حقوق مصرف کننده به شرح زیر است:

قراردادهای خرید و فروش

به روز نگه داشتن کلیه قوانین در زمینه حقوق مصرف کننده

معاملاتی که باید در مقابل کمیته داوری مصرف کننده انجام شود

ارائه راهکارهای قانونی در برابر شکایات مصرف کنندگان

مذاکرات تسویه حساب بین فروشنده و خریدار، اتصال پروتکل

حل و فصل اختلافات ناشی از نقص کالا یا خدمات معیوب

حل و فصل اختلافات در محاکم مصرف و تجارت

Whatsapp