دعاوی و حل اختلاف

شرکت حقوق بافا دارای تجربه در انجام انواع رویه های دعاوی و داوری در سطح ملی و بین المللی می باشد. در زمینه داوری دعاوی و حل و فصل اختلافات، دفتر ما خدمات دعاوی، داوری و حل اختلاف را در تمامی شاخه های حقوقی به ویژه پرونده های مربوط به اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری و اجرای تصمیمات داوری خارجی در ترکیه ارائه می دهد.

شرکت حقوق بافا راه حل های موثری را برای دعاوی و وقایع ارائه می دهد که با توافق و بدون مراجعه به راه حل های حقوقی قابل حل و فصل است.

Whatsapp