حقوق مالکیت فکری

گسترش سریع تجارت بین المللی در دنیای در حال جهانی شدن نیاز شرکت های داخلی و خارجی را برای حفظ ویژگی های متمایز محصولات و خدمات خود افزایش داده است. در این زمینه، قانون حقوق مالکیت فکری در ترکیه به سرعت توسعه یافته است و موسسه حقوقی بافا به صورت نظری و عملی به توسعه حقوق مالکیت فکری در ترکیه در این فرآیند کمک کرده است.

برخی از خدمات ارائه شده توسط موسسه حقوقی بافا در زمینه حقوق مالکیت فکری:

تحقیقات ملی و بین المللی، ثبت، حفاظت و انتقال علائم تجاری، پتنت ها، طرح های صنعتی و مدل های کاربردی

ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص حقوق علامت تجاری، ثبت اختراع، طرح صنعتی و نمونه مطلوب و پیگیری موارد ناشی از اختلافات

کپی رایت

جلوگیری از سوء استفاده از اسرار تجاری

ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه حقوق مالکیت معنوی در ادغام و تملک

تهیه قراردادهای مجوز و خدمات مشاوره در مذاکرات صدور مجوز/اکتساب

Whatsapp