حقوق فناوری اطلاعات

بخش فناوری اطلاعات شرکت حقوق بافا با وکلایی که در این زمینه تخصص دارند ؛ این خدمات حقوقی عمیق و راه حل محور را در زمینه های خاص مانند قانون فناوری اطلاعات، صدور مجوز، معافیت ها، استثنائات، مدیریت حقوق مالکیت معنوی ارائه می دهد.

در این زمینه:

پیرو آخرین تحولات در زمینه حقوق فناوری اطلاعات

ارائه راهکارهای حقوقی مشخص در حوزه فناوری اطلاعات

صدور مجوز، حمایت از حقوق مالکیت معنوی، پیگیری معاملات در محدوده ثبت و ثبت نام

تجزیه و تحلیل ریسک قانونی برای اطمینان از اینکه فرآیندهای تجاری از نظر قانونی روان می توانند عمدتاً انجام شوند،

ارائه خدمات مشاوره قراردادی و مشاوره حقوق عمومی و ارائه خدمات مشاوره ای عمدتاً در زمینه قوانین فناوری اطلاعات، علائم تجاری و کپی رایت، اختلافات ناشی از نام دامنه، روابط نمایندگی

ارائه خدمات مشاوره ای به ارائه دهنده محتوای اینترنتی و ارائه دهنده ها

ارائه خدمات مشاوره حقوقی برای شرکت های فروش کالا و خدمات از طریق اینترنت و آماده سازی زیرساخت های حقوقی

پیگیری و نتیجه گیری تخلفات رخ داده از طریق اینترنت

ارائه خدمات مشاوره حقوقی برای کاربردهای تجارت الکترونیک و امضای الکترونیکی

Whatsapp