حقوق شرکت ها

موسسه حقوقی بافا در زمینه تاسیس، انحلال، ادغام/ تحصیل و تبدیل شرکت های داخلی و خارجی در زمینه حقوق شرکت تخصص دارد.

برخی از خدمات ارائه شده توسط موسسه حقوقی بافا در زمینه حقوق شرکت ها:

برگزاری جلسات مجمع عمومی شرکت

افزایش/کاهش سرمایه

مشاوره در محدوده قانون بازار سرمایه

جلوگیری از رقابت ناعادلانه، مشاوره در محدوده قانون مصرف کننده

ایجاد دفاتر ارتباط

معاملات مربوط به سهام و اوراق قرضه

گزارش بررسی دقیق قانونی (Due Diligence)

Whatsapp