حقوق رقابت

موسسه حقوقی بافا با بررسی مداوم قوانین جدید با کادری پویا و جوان متخصص در زمینه حقوق رقابت، بالاترین کیفیت خدمات را به موکلان خود ارائه می دهد.

برخی از خدماتی که ما در مورد حقوق رقابت ارائه می دهیم؛

مشاوره حقوقی در مورد بازرسی و بررسی در محل

درخواست معافیت انفرادی و ترخیص منفی

پشتیبانی از برنامه های توبه جهانی

ادغام، تملک و سرمایه گذاری مشترک

مشاوره حقوق رقابت

Whatsapp