حقوق اداری و مالیاتی

مشاوره مالیاتی محلی:

ما به موکلان خود در مورد مسائل مالیاتی محلی، به ویژه مالیات شرکت، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، حق تمبر، مالیات بر دارایی، عوارض گمرکی، مالیات شهرداری، قیمت نقل و انتقالات، مالیات تراکنش های بانکی و بیمه و صندوق حمایت از استفاده از منابع به مشتریان خود مشاوره می دهیم.

پیکربندی مالیاتی بین المللی:

ما در محدوده قوانین محلی و بین المللی در مورد اجرای ساختار مالیاتی بهینه برای شرکت های چند ملیتی که با مسائل مالیاتی در داخل و سایر کشورهایی که در آن فعالیت می کنند مشکل دارند، مشاوره ارائه می دهیم.

تنظیمات شرکت بین المللی:

به عنوان حقوق موسسه بافا، ما با موکلان خود روی پیکربندی هلدینگ چند ملیتی کار می کنیم و در زمینه ایجاد بهینه ترین پیکربندی هلدینگ هم از نظر مالیاتی و هم از نظر حقوقی مشاوره ارائه می دهیم و در حال کار بر روی ایجاد ساختار هستیم.

دعاوی مالیاتی و حل اختلافات:

ما خدمات مشاوره ای را به مشتریان خود در اختلافات مالیاتی در مورد انواع مسائل مالیاتی محلی ارائه می دهیم و فرآیندهای دعوی قضایی را دنبال می کنیم.

ادغام و تملک:

خدمات تجزیه و تحلیل وضعیت مالیات در صورت خرید یا فروش (سنجش دقیق)، خدمات مشاوره در مورد ساختار مالیاتی شرکت (ادغام، اکتساب، تقسیم و غیره) ما خدمات بهینه سازی مالیاتی را با تجزیه و تحلیل مالیات هایی که در این فرآیند ایجاد می شود ارائه می دهیم.

Whatsapp