تجارت بین المللی

بافا با کادری متخصص در زمینه حقوق و شرکای تجاری بین المللی به موکلان خود در زمینه حقوق تجارت بین الملل خدمات ارائه می دهد.

برخی از خدماتی که ما در زمینه تجارت بین المللی ارائه می دهیم؛

تحقیقات ضد دامپینگ در داخل و خارج آغاز شده

بررسی یارانه ها در داخل و خارج آغاز شده

تحقیقات حفاظتی

برنامه های کاربردی نظارت

درخواست تعلیق، سهمیه و سهمیه تعرفه

تهیه گزارش در مورد تغییر قوانین و رویه ها

مشاوره سیاست تجاری

Whatsapp