انرژی و معدن

موسسه حقوقی بافا خدمات مشاوره ای در زمینه تولید، توزیع و تامین مالی در زمینه های انرژی های تجدیدپذیر مانند برق، باد، گاز طبیعی، انرژی خورشیدی و همچنین زیست توده و سوخت زیستی ارائه می دهد.

نیروگاه ها، نفت، گاز و معدن را می توان به عنوان اصلی ترین زمینه های فعالیت در این بخش برشمرد.
موسسه حقوق بافا در زمینه قراردادها در بخش انرژی تخصص دارد.

برخی از خدمات ارائه شده توسط موسسه حقوقی بافا در زمینه انرژی و معدن:

انواع درخواست مجوزها و اصلاحات مربوط به بازار انرژی

انجام انواع اقدامات مربوط به EMRA

تأسیس شرکت های انرژی، تهیه گزارش بررسی دقیق در مورد این شرکت ها، واگذاری سهام

قرارداد خرید کاهش انتشار (ERPA)

قراردادهای امتیازی

قراردادهای حفاری و احیا

قراردادهای اشتراک تولید

قراردادهای توزیع مالیات

موافقت نامه های مجوز

Whatsapp