ادغام و اکتساب

وکلای موسسه حقوقی بافا، شرکت های چند ملیتی، شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر، شرکت های سهامی خاص و صندوق های آنها، شرکت های کوچک تا متوسط ​​داخلی و بین المللی و بانک های سرمایه گذاری؛ تجربه گسترده ای در نمایندگی در تمام مراحل ادغام و اکتساب، سرمایه گذاری مشترک و پروژه های اسپین آف جزئی دارد.

شرکت بافا به دلیل روابط بسیار خوبی که در مدت زمان طولانی با موکلان خود برقرار کرده است، پویایی بخش مربوطه را کاملاً درک می کند و می تواند تجربیات فعلی خود را با هدف رفع نیازهای مشتریان به کارآمدترین روش ترکیب کند.

Whatsapp